FIEDLER & LUNDGREN. KONTOR

Uppdraget var att skapa en funktionell och trivsam miljö för både personal och besökare. På uppdrag av R&M Borås inredde vi Malmöfabriken och skapade en välkomnande atmosfär och familjär känsla utifrån varumärkets värderingar.