a
M

LinkedIn    |    Instagram    |    Facebook

Oddbirds AB
Tegelbruksgatan 4 | 523 37 Ulricehamn

BAGAREN OCH KOCKEN. KONTOR

Stora nybyggda lokaler skulle få identitet och andas Bagaren & Kocken. Med färg och lekfullhet skapade vi kontor och mötesplatser som inspirerar och ger en trivsam miljö. En färgsättning som harmoniserar men ger avbrott från rum till rum för att skapa livfulla lokaler. Ett roligt inslag med exponeringsyta för produkter, som enkelt kan förnyas och inkludera personal i nyheter såväl som historia.