a
M

LinkedIn    |    Instagram    |    Facebook

Oddbirds AB
Tegelbruksgatan 4 | 523 37 Ulricehamn

SÅ HÄR JOBBAR VI

Vi genomför våra uppdrag i fyra olika steg för att säkerställa att just ditt projekt utförs på det sätt som är affärs- och tidsmässigt bäst. Avstämningsmöten hålls löpande under projekttiden för att garantera att såväl tidplan som budget hålls.

1. IDÉ
Samarbetet inleds med att vi presenterar vårt koncept med en tydligt beskrivande moodboard som förklarar och förtydligar vår visuella och kommunikativa idé.
2. FORMGIVNING
Vi skapar konkreta underlag; 3D-skisser, färgsättning, möbelval och fysiska prover på material, kulörer och ytor. Nu spikas projektspecifikation och tidplan.
3. BYGG, INKÖP & PLANERING
Fokus på ritningar, planlösning och detaljplanering. Vi bygger, gör inköp och planerar projektets logistik och genomförande in i minsta detalj.
4. ISCENSÄTTNING
I det här steget lägger vi allt krut på färdigställande av inredning, möblering samt styling med rekvisita och finish – ända till sista blomman i vasen.