a
M

LinkedIn    |    Instagram    |    Facebook

Oddbirds AB
Tegelbruksgatan 4 | 523 37 Ulricehamn

BALENCIAGA. UTSTÄLLNING

MASTER of COUTURE. Den stora modeskaparen Cristobal Balenciagas ikoniska vandringsutställning kom till Textilmuséet i Borås i december 2019. Vår uppgift var att formge den rumsliga inramningen till hela utställningen. Vi inspirerades kring uttryck och former som ofta förekommer i Balenciagas verk. Draperingar, silhuetter de textila materialen och den sinnrika konstruktionen. I syfte att marknadsföra utställningen skapade vi en kreativ ”Balenciagaatelje” på Formex i Stockholm. Denna ateljé med tillhörande workshop byggde vi sedan upp som entré till utställningen. 

Producent: V&A ,Victoria and Albert Museum London