a
M

LinkedIn    |    Instagram    |    Facebook

Oddbirds AB
Tegelbruksgatan 4 | 523 37 Ulricehamn

HOTELL / RESTAURANG

Utifrån er vision och värdegrund skapar vi unika miljöer som berättar sin egen story. Vi vill alltid skapa platser som berör. Platser som syns, känns, smakar och doftar. En tydlig idé, mycket hjärta och stort fokus på besökarens upplevelse tar projekten i mål. Vi tar gärna hand om helheten, från första idéskiss, till sista lilla blomman i vasen.