PR / KONCEPT

Alla sinnen är aktiverade när vi skapar. Resultatet ska kännas och beröra oavsett om det handlar om ett nytt koncept, en lansering eller ett event. Vi tar alltid avstamp i varumärket och storyn som skall berättas och låter sedan vårt utanför-boxen-tänk prägla projekten.