a
M

LinkedIn    |    Instagram    |    Facebook

Oddbirds AB
Tegelbruksgatan 4 | 523 37 Ulricehamn
Spar Hotell Majorna

Detta projekt är ännu i sin linda.

Inom kort kommer 100 av ca 200 hotellrum renoveras och inredas på nytt.

Vi har under våren 2020 tagit fram två st provrum med visionen att inreda ett välkomnande, varmt rum med kvinnlig karatär. ”MAJA” kallar vi rummet och vi gillar henne.

Vi hoppas och tror att detta bara är början på en förvandling och uppdatering av hotellets olika delar.